ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
تابلو اعلانات

تعریف زمین شناسی پزشکی

زمین شناسی پزشکی علمی است که به شناخت و کشف  عوامل زمین شناسی و آلاینده های محیطی  می پردازد و از نقطه آغازین  چرخه زمین زیست شیمی و حیاتی را در لایه های مختلف    آب ، خاک ، گیاه ، مواد غذایی ، مواد رادیو ژن طبیعی ؛ وچگونگی تاثیر محیط بر رشد و تکثیر میکرو ارگانیسم ها   بر سلامت انسان و سایر موجودات زنده را مد نظر قرار می دهد . شناخت   بیش بود و یا کمبود عناصر ضروری ؛ سمی و یا حد واسط و شناسایی مکانی عناصرو چگونگی در معرض زیستی قرار گرفتن آن و تاثیر بر سلامت جامعه حیاتی اعم از انسان ؛ حیوان و گیاه و کنترل آلاینده ها ی طبیعی و ارائه کلیه مستندات حاصل از  فعالیت های مرکز به مسئولین کشور جهت برنامه ریزی کلان از وظایف اصلی مرکز میباشد کشور ایران به لحاظ وضعیت زمین شناسی یکی از مناطق معدنی جهان بوده که هم افزایی با  دیگر عوامل همچون  جغرافیا ؛ آب و هوا ؛ ساختار فرهنگی وتغذیه ای کشور را   حضور الاینده ها در چرخه طبیعی حیات مینماید .  شناسایی کمربند بیماری ها و تطبیق با کمربند ماگماتیسم و متالوژنی کشور و شناخت عوارض حاصل از آن از وظایف مرکز میباشد . در دهه‌های اخیر آشکار شدن جنبه کاربردی علم زمین‌شناسی پزشکی در تامین سلامت انسان، منجر به تعامل گسترده ای میان دانشمندان علوم زمین و پزشکی در سراسر جهان شده است و عضویت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور  در انجمن بین المللی زمین شناسی پزشکی به عنوان نماینده تحقیقات خاورمیانه وجود مرکزی بین المللی را برای فعالیت های برون مرزی و درون مرزی در حوزه کشورهای عضو اکو ؛ همسایگان مشترک در کمربند بیماری ها و منطقه الزامی مینماید . کشف  ارتباط بین ژئوشیمی و بیوشیمی حیاتی با شناخت و کشف و نهایتا  کنترل عوامل محیطی و طبیعی  اصلی ترین هدف کاربردی اینمرکز است ،  خواه به صورت ایجاد بیماری و یا سلامت بهینه  در انسان ؛ حیوان ؛ گیاه و .... تبادل نظر میان محققین کلیه رشته های  علوم  پزشکی در رابطه با تاثیر محیطی  همانند  پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، زیست شناسی، گیاه شناسی، شیمی، بیوشیمی، سم شناسی، اپیدمیولوژی، پاتولوژی  و آسیب شناسی و ... و همکاری در  زمینه اهداف  علم بین رشته ای زمین شناسی پزشکی  با برنامه ریزی کلان کشوری امکان پذیر بوده و  بنا بر این شناسایی دقیق عوامل محیطی در چرخه حیاتی از اهم موارد ی است که دراین مرکز بدان توجه خواهد شد .

سابقه برگزاری همایش

1.  برگزاری اولین همایش زمین شناسی پزشکی  در سال 1386   در مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور  با حضور کلیه مسئولین و محققین از  ارگان های ذیربط شامل : وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی سازمان دام پزشکی وزارت جها  دکشاورزی سازمان حفاظت محیط زیست وزارت نیرو دانشگاه تهران مرکز تحقیقات سرطان مرکز تحقیقات کبد و گوارش بیمارستان شریعتی   مرکز تحقیقات خاک وآب .

2. برگزار ی اولین همایش بین المللی  زمین شناسی پزشکی در خرداد ماه 1389 در  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور   تهران که با حضور 23 کشور برگزار گردید که دو روز همایش با ارائه  مقالات و روز سوم کارگاه های آموزشی انجام شد .

3.  برگزار ی  اولین همایش تخصصی زمین شناسی پزشکی و سرطان در بهمن ماه 1390 در تهران مصادف با هفته سرطان و نامگذاری یکی از ایام به نام زمین شناسی  پزشکی و سرطان .  این همایش باهمکاری وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی برگزار گردید .


دستاورد های قبلی حاصل از همایش

 با توجه به اینکه  علم زمین شناسی پزشکی  از علوم نوین بوده که بین رشته ای و کاربردی است برگزاری همایش های قبلی ضمن اطلاع رسانی در سطح جامعه اهداف   حاصل از انجام این تحقیقات را برای کلیه متخصصین  و محققین شفاف نمود .

 علم زمین شناسی پزشکی امکان انجام کنگره های کاملا تخصصی  در کلیه  بیماری های انسانی و حیوانی و گیاهی را دارا است امکان این را خواهد داد که در سال های آتی  با انجام تحقیقات  کامل قادر به برگزاری همایش های موضوعی تخصصی در سطح ملی و بین المللی باشیم .

Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :